01-6637873/01-6638151,01-6637872(Fax)

शिक्षक सेवा आयोग दरखास्त पोर्टलले एसएमएस (SMS) सुबिधा ल्याएको छ । अब आफ्नो रजिस्टर गरेको मोबाइलमै SMS बाट ओ टि पी (OTP) कोड पाउन, आफ्नो लग इन प्रोफाइल पाउन तथा आफुले कुनै पनि तहमा पछिल्लो पटक दिएको आवेदनको अपडेट पाउन सकिनेछ ।
  • रजिस्टर गर्दा तथा पासवर्ड परिवर्तन गर्नु पर्दा OTP कोड SMS मा कसरि पाउने भन्ने सूचना सम्बन्धित पृष्ठमै दिईनेछ
  • लग इन गर्ने इमेल बिर्सिएमा आफ्नो रजिस्टर गरेको मोबाइलमा TSCL <SPACE> INFO टाइप गरि 34001 मा SMS पठाउनुहोस्
  • प्राथमिक तहमा पछिल्लो पटक दिएको आवेदनको अपडेट पाउन आफ्नो रजिस्टर गरेको मोबाइलमा TSCL <SPACE> PRI टाइप गरि 34001 मा SMS पठाउनुहोस्
  • निम्न माध्यमिक तहमा पछिल्लो पटक दिएको आवेदनको अपडेट पाउन आफ्नो रजिस्टर गरेको मोबाइलमा TSCL <SPACE> LOWSEC टाइप गरि 34001 मा SMS पठाउनुहोस्
  • माध्यमिक तहमा पछिल्लो पटक दिएको आवेदनको अपडेट पाउन आफ्नो रजिस्टर गरेको मोबाइलमा TSCL <SPACE> SEC टाइप गरि 34001 मा SMS पठाउनुहोस्

** एसएमएस पठाउँदा निर्धारित शुल्क लाग्नेछ

  • एक ID बाट एक भन्दा बढी उम्मेदवारले दरखास्त फारम भर्न पाइने छैन ।
  • दरखास्त फारम भरिसकेपछि logout गर्न नबिर्सिनुहोला ।
Account Login/Register

Open License Applications List